افزایش سرمایه

در دو روز نخست این هفته، برخی شرکت‌های بورسی خبرهایی را از افزایش سرمایه خود در وبسایت کدال منتشر کردند. برخی از نمادها از صدور مجوز افزایش سرمایه و برخی دیگر هم از پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر دادند.افزایش سرمایه اعتلا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز مورخ 1400/01/14 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 1,150,000,000,000 ریال به مبلغ 2,050,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشترسودآوری ارايه گردید.اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه پترول

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مورخ 1400/03/25 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 25,000,000,000,000 ریال به مبلغ 115,000,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها به منظور جبران سرمایه گذاری‌های انجام شده و اصلاح ساختار مالی ارايه گردید.پیشنهاد افزایش سرمایه 167 درصدی زملارد

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر از مبلغ 300,000,000,000 ریال به مبلغ 800,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور منظور تامین مخارج طرح احداث گاوداری 3000 راس مولد شهرستان ملایر که در تاریخ 1400/05/10 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.پیشنهاد افزایش سرمایه 40 درصدی خریخت 

 پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنایع ریخته گری ایران از مبلغ 1,562,183,447 ریال به مبلغ 2,187,183,447 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و نیز بهبود نسبت مالکانه جهت اخذ تسهیلات بانکی می‌باشد که در تاریخ 1400/05/10 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده وخارزم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورخ 1399/12/20 و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 12,500,000,000,000 ریال به مبلغ 18,700,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سایر اندوخته‌ها نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارايه می‌گردد.اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه سمگا

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مورخ 1400/05/03 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 4,500,000,000,000 ریال به مبلغ 10,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی ارايه گردید.پیشنهاد افزایش سرمایه رانفور

 گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت خدمات انفورماتیک از مبلغ 28,000,000,000,000 ریال به مبلغ 36,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای گذشته که در تاریخ 1400/05/10 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است

افزایش سرمایه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *